Můj balíček Easy Service Plan

Děkujeme vám, že jste si zakoupili balíček Easy Service Plan. Přečtěte si plné znění podmínek a ujednání a zaregistrujte balíček plánu do 90 dnů od data zakoupení produktu.


[MASTER] Picture_terms

[MASTER] Picture_register

[MASTER] Picture_repair

Postup vyžádání servisu nebo podpory pro produkt

Servisní oddělení – telefon pro nahlášení poruchy u ESP zařízení
i-SENSYS - Technická podpora: (+420) 296 335 619, provozní doba: Pondělí - Pátek 8:00 - 16:00
imageRUNNER, imagePROGRAF, imageFORMULA - Servis Canon - dispečink: (+420) 225 280 200, pracovní doba: Pondělí – Pátek 8:00–15:00
Servisní oddělení - e-mail určený pouze pro registraci balíčků ESP
ESP: esp@canon.cz


Poštovní adresa pro registrace balíčků Easy Service Plan:
ESP
Canon CZ s.r.o.
Prague Marina Office Center
Jankovcova 1595/14B
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

K poskytnutí co nejrychlejší pomoci budete požádáni o:

  • Poskytnutí modelu produktu a sériového čísla
  • Poskytnutí srozumitelného popisu závady a provedení jakékoli diagnostiky na požádání
  • Splnění jakýchkoli přiměřených pokynů od zástupce společnosti Canon nebo autorizovaného poskytovatele služeb